INFORMACIÓ LEGAL

www.jag-gos.com pertany a JAG-GOS (Julián Albala), pot sol·licitar les dades corresponents a l'empresa fent-nos arribar un missatge mitjaçant el formulari d'aquesta Web.

La informació oferida a www.jag-gos.com, texts i imatges, és merament informativa, en cap cas té valor contractual. Jag-Gos es reserva el dret de modificar, afegir o eliminar contigut sense avis previ.

Les dades personals enviades pels Usuaris, via formulari, son confidencials i mai seran desats, venguts ni cedits a tercers.La seguretat de les dades és molt important per a nosaltres, però, malgrat fer tot el possible per a protegir-los, no podem garantir totalment la protecció en el moment de la transmissió.


PROPIETAT INTELECTUAL DELS CONTINGUTS DE JAG-GOS.COM

Els text, elements gràfics i fotografies que apareixen en aquesta Web, així com la seva presentació, disseny i muntatge, son titularitat exclusiva de Jag-Gos (Julián Albala).

En aquest sentit, es constitueixen com obres protegides pel conjunt de la regulació espanyola i comunitària en l’àmbit de la propietat intel•lectual, conforme al Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 d’abril, pel que se aprova el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual i la Ley 5/1998, de 6 de març, de Incorporación al Derecho Español de la Directiva 96/9/CE sobre la Protección Jurídica de las Bases de Datos, resultant d’aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest tema.

Els Usuaris podran dur a terme la reproducció dels continguts d’aquesta Web amb la unica finalitat de procedir al seu emmagatzematge, a la realització de copies de seguretat o a la impressió sobre paper per us privat.

Al marge de l’anterior, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut d’aquesta Web o d’alguns dels seus elements, de forma directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports analògics, amb una finalitat comercial dirigida al public o per a una utilització mes enllà de les mencionades, tot i citant la font, sempre que no es tingui possesió d’una autorització expressa i per escrit de Jag-Gos. El incompliment facultarà a Jag-gos per a interposar les accions legals pertinents.

Queden especialment prohibides:

- La presentació d’una pàgina d’aquesta Web en el marc d’una altra pàgina Web si no té el consentiment per escrit de Jag-Gos.

- La inserció d’una imatge difosa en aquesta Web en una pàgina o base de dades que no pertany a Jag-Gos, mitjançant la tècnica "in line linking" si no té l’expressa autorització de Jag-Gos.

- L’extracció i us d’elements d’aquesta Web causant o no perjudici qualsevol a Jag-Gos , conforme a les disposicions de el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 d’abril, pel que se aprova el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley 5/1998, de 6 de març, de Incorporación al Derecho Español de la Directiva 96/9/CE sobre la Protección Jurídica de las Bases de Datos.

Jag-Gos haurà d’autoritzar expressament l’establiment de links d’hipertext en una altra Web o qualsevol altra pàgina interna d’aquesta, sempre que les corresponents pàgines apareguin en una finestra completa o sota les adreces electròniques pròpies d’ell.

Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats a Jag-Gos.

Tots els noms comercials, marques o signes distintius, logotips i fotografies que apareixen en aquest Web, son propietat de Jag-gos o disposa, prèvia autorització, del dret d’us sobre elles i es troben protegits per la legislació vigent al respecte.

Tinc un gos

Vull educar el meu gos per a gaudir d'ell. Que m'obeeixi, que camini al meu costat, que vingui quan el crido, que no salti a sobre de la gent...

més informació

Tinc un cadell

Vull educar al meu cadell, poc a poc i amb paciència. Perquè deixi de trencar coses, perquè, malgrat les ganes de jugar, m'obeeixi i no agafi costums difícils de canviar...

més informació

Tinc problemes

Vull corregir les conductes agressives del meu gos. Perquè ja no el puc controlar. Perquè és dominant amb persones o amb gossos. I ja no podem sortir a passejar, ni pot venir gent a casa.

més informació

Residència

Me'n vaig de vacances o tinc obres a casa, necessito deixar al meu gos a un lloc on es senti com a casa: net, acollidor i amb amplis espais per l'esbarjo.

més informació